print

Presentations


• Auditory Hallucinations. Salzburg, Austria, 1993

• Psychiatric case and concept of auditory hallucinations. Hamburg, Germany, 1994

• Depression post MI. Congress European NeuropsychoPharmacology, London, UK, 1995

• Depression after first myocardial infarction, CAEP symposium, London, UK, 1996

• Psychosocial aspects of chronic depression. P.K. Bridges Valedictory Conference, London, UK, 1996

• Depression after MI. Faces of Liaison Psychiatry, Leuven, Belgium, 1996

• Psychoeducation in bipolar disorder; effect on expressed emotion. WPA Thematic Conference The synthesis between psychopharmacology and psychotherapy, Jerusalem, Israel, 1997

• Depression in the course of a first myocardial infarction. XXIst CINP Congress Glasgow UK, 1998

• Pharmacotherapy in minor and major depression. Duphar congress, Lisbon, Portugal 1999

• Psycho-education and psychotherapy in bipolar disorders. 1st International Christmas Symposium Bipolar Disorders, Hamburg, Germany 2000
• MedPsych Unit azM. Vrije Universiteit Brussel, 2001
• Psycho-education in BP disorders, Florence, November 2001

• MIND IT preliminary results Academy of Psychosomatic Medicine, San Diego, USA, 21-11-2003.

• Depression intervention in Myocardial Infarction patients; The MIND-IT Study. American Associa-tion of Psychosomatic Medicine, San Diego, USA., May 2004

• Non Fearful Panic Disorders. Annual Meeting Royal College of Psychiatrists, England, June 2004

• Workshop Samenwerking psychiaters en patienten belangen vereniging bij Bipolaire Stoornissen; jaarlijkse Cambridge-Cursus, Astra Zeneca, Cambridge, England, September 2004

• Jelgersma Lezing LUMC. The Brain-Heart Axis. , oktober 2004, Leiden.

• De Hart/ Brein As: Waan of werkelijkheid? Lentevergadering Psychiatrie Vereniging voor Vlaamse Psychiaters, Brugge, Belgie, 19 maart 2005

• Depression after CHD: Promising results from the MIND-IT study. Asia Pacific Remeron Scientific Expert Meeting, Taipei, Taiwan, 30 april 2005

• Workshop Depression and co-morbidities: The questions to ask. Asia Pacific Remeron Scientific Expert Meeting, Taipei, Taiwan, 30 april 2005

• On the relationship between Heart and Mind. Lecture Tour Australie, Sydney, Melbourne, Perth,
Adelaide and Brisbane, mei 2005

• Prinsjesdag Symposium 2005 De gecompliceerde praktijk: “Psychosomatic Medicine”, de Meer-vaart, Amsterdam, september 2005.

• Brainstorming session. Chairman and lecturer: The heart-brain axis: Fact or Fiction. European College of Neuropsychopharmacology, Amsterdam, october 2005

• Lezing zwangerschap en psychiatrie Vroedvrouwen kring Zaandam, Zaans Medisch Centrum, ja-nuari 2006, Zaandam.

• Van overbetrokkene naar betrokkene. Betrokkenenavond van de VMDB regio Noord-Holland. 7 maart 2006, Amsterdam

• Cursus Stappen bij de beoordeling van wilsonbekwaamheid in de medische context. Voorjaars-congres NVvP april 2006, Groningen.

• Voorjaars Symposium Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Psychiatrische stoornissen in de zwan-gerschap. 15 juni 2006, SLAZ, Amsterdam.

• Het psychiatrisch consult in de neurologie. Symposium: Neurologie en Psychiatrie: Dilemma’s op het raakvlak van twee disciplines. 16 en 17 juni 2006, Garderen.

• Psychiatrische problematiek bij zwangeren en kraamvrouwen. Symposium voor vroedvrouwen 1ste lijn Amsterdam. 10 oktober 2006 SLAZ Amsterdam.

• Wat heeft de psychiatrie te bieden aan collegae in het algemeen ziekenhuis? Minisymposium Zie-kenhuispsychiatrie. 29 november 2006, Zutphen.

• Cursus Stappen bij de beoordeling van wilsonbekwaamheid in de medische context. Voorjaars-congres NVvP 13 april 2007, Maastricht.

• Afwijken van de Richtlijn voor Delier in de Consultatieve Dienst. Voorjaarscongres NVvP 13 april 2007, Maastricht.

• Zwangerschap en psychiatrie. Mentrum lokatie Frederik Henderikstraat, 15 mei 2007, Amsterdam

• Zit Morbide Obesitas tussen de oren? Voorjaarscongres SLAZ, 7 juni 2007, Amsterdam

• Van Object naar Subject. Landelijke dagen NSMD voor RCP’s en Psychoeducatie, 21 juni 2007, Driebergen

• Mede organisator Prinsjesdag Symposium 2007: Zwangerschap en Psychiatrie i.s.m. vakgroepen Gynaecologie, Kindergeneeskunde SLAZ en Verloskundigen en huisartsen. Voorts Lezing op dit symposium: Epidemiologie van psychiatrie in de zwangerschap en na bevalling. De Meervaart, 18 september 2007, Amsterdam.

• Wat heeft de psychiatrie te bieden aan collegae in het algemeen ziekenhuis? Minisymposium t.g.v. opening PAAZ in het Lievenberg Ziekenhuis. 5 oktober 2007, Bergen op Zoom.

• MIND-IT and the BRAIN-HEART AXIS; Is there a link? Anna-Monika Award november 21st, 2007, Berlin

• Bipolaire stoornis en kinderwens, zwangerschap, bevalling en kraambedperiode NVvP Najaars-congres, 30 november 2007, Noordwijk aan Zee

• A.Honig Is pregnancy a challenge test? ECNP Barcelona 2 sept. 2008

• A.Honig Zwangerschap in Amsterdam- Nieuw West. Prinsjesdag Symposium 16 september 2008 Amsterdam

• A.Honig Beschermt zwangerschap tegen psychiatrische stoornissen? Zwangerschap en Psychia-trie Symposium 11 dec 2008 Dordrecht.

• A.Honig Cursus Stappen bij de beoordeling van wilsonbekwaamheid in de medische con-text. Voorjaarscongres NVvP 3 april 2009, Groningen.

• A.Honig De relatie tussen het myocardinfarct en depressie, de MIND IT-studie.
• Slotervaartziekenhuis minisymposium”Tussen cardiologie en psychiatrie” 28 mei 2009, Amster-dam

• A.Honig Onderzoeksschool SLAZ. Wetenschapsdag SLAZ 3 juni 2009, Amsterdam

• A.Honig Wilsbekwaamheid vaststellen aan de hand van de macCat-methode en de rol van de psychiater. Symposium Wilsonbekwaamheid 19 juni 2009, Ede

• A.Honig & Mw.Mr. T Enkelaar Workshop Wilsbekwaamheid en zwangerschap/VOTS Symposium Wilsonbekwaamheid 19 juni 2009, Ede

• A.Honig Waarom is depressie opgenomen in de concept CBO-richtlijn voor hartfalen? NFZP Symposium 18 september 2009, Apeldoorn

• A.Honig Niet cardiale pijn op de borst. De rol van paniekstoornis en depressie. Huisarts sympo-sium SLAZ, 26 september 2009 Blooming, Bergen aan Zee

• A.Honig Soma en Psyche! Convent van afdelingshoofden VUmc/Ingeest 11-01-2010 Haarlem Dolhuis

• A.Honig Psychiatrie en zwangerschap “Als roze wolken donker kleuren”
• Regionale academische avond kindergeneeskunde VUmc. 06-04-2010 VUmc Amsterdam

• A.Honig POP® NVOG dagen Breda 3 juni 2010.

• A.Honig ECNP Congress 28 august- 1 september Amsterdam The Netherlands
30th august Brainstorm Session 2010 Pregnancy and psychiatry: fact or fiction?

• A.Honig Wils(on)bekwaamheid in de medische contect, lazing en wilsonbekwaamheid in de zie-kenhuispsychiatrie op symposium Wils(on)bekwaamheid 23 september 2010 Amstelveen

• A.Honig Ziekenhuispsychiatrie, moet dat nou?! Afscheid psycholoog Boven IJ ziekenhuis 30 sep-tember 2010 Amsterdam

• A.Honig Ontwikkelingen in de Ziekenhuispsychiatrie Avond symposium Geintegreerde zorg, sa-men verder. 7 oktober Gelre Ziekenhuis Apeldoorn

• A.Honig Depressie en mortaliteit vanuit een psychiatrisch perspectief. Werkgroep Psychosociaal onderzoek (PON) 10-12-10 Utrecht

• A.Honig Voeding en lifestyle. Landelijke VMDB dag 11-12-10 Utrecht