print

Publications

van Dijk, S.E., Pols, A.D., Adriaanse, M.C., Bosmans, J.E., Elders, P.J., van Marwijk, H.W. & vanTulder, M.W. (2013). Cost-effectiveness of a stepped-care intervention to prevent major depression in patients with type 2 diabetes mellitus and/or coronary heart disease and subthreshold depression: design of a cluster-randomized controlled trial. BMC Psychiatry, 13: 128. doi: 10.1186/1471-244X-13-128.

van Dijk, S., Nuijen, J., Kramer, J. & van ‘t Land, H. (2013). Psychosociale hulp aan chronisch lichamelijk zieken -  voorwaarden voor een integrale aanpak. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 68, 2: 83-91.

Van Dijk, S., Kramer, J., Nuijen, J., van ’t Land, H. (2011). Naar een betere integratie van psychosociale zorg in de zorg voor chronisch lichamelijk zieke patiënten: aanbevelingen van deskundigen. In: J. Nuijen (ed.), Trendrapportage GGZ 2011. Utrecht: Trimbos-instituut.

van Dijk, S., Knispel, A. & Nuijen, J. (2011). GGZ in tabellen 2010. Utrecht: Trimbos-instituut.

van Dijk, S., Knispel, A. & Nuijen, J. (2010). GGZ in tabellen 2009. Utrecht: Trimbos-instituut.