Contact info

K. van der Winden-Haalboom, Huisarts Innovator

Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde
VU University medical center
Van der Boechorstraat 7 NL-1081 BT Amsterdam

T +31 20 4441418 | F +31 20 4448361 | E k.vanderwinden@vumc.nl