print

Publications

                                                                    2017

De Jong, G., Schout, G. & Abma, T. (2017) Understanding the Process of Family Group Conferencing in Public Mental Health Care: A Multiple Case Study. Br J Soc Work DOI: 10.1093/bjsw/bcx037

Schout, G., Meijer, M & De Jong, G.  (2017): Family Group Conferencing, Its Added Value in Mental Health Care, Issues in Mental Health Nursing, DOI: 10.1080/01612840.2017.1282996

Meijer, E., Schout, G., De Jong, G. & Abma, T. (2017) Regaining ownership and restoring belongingness: Impact of Family Group Conferences in coercive psychiatry. Journal of Advanced Nursing. DOI:10.1111/jan.13270

                                                                       2016

Schout, G. (2016). Vakmanschap voorbij de maakbaarheid. Naar een andere kijk op helpen in de ggz. Sociale Psychiatrie, 117, 7-13. Zie: /files/2117 

De Jong, G. & Schout, G. (2016). The erosion of nursing in Dutch mental health care: a critique on the proliferation of psychologists. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, early view 1 July 2016. DOI: 10.1111/jpm.12301

Schout, G., De Jong, G., Van Dijk, M., Meijer, E. & Landeweer, E. (2016) The use of family group conferences in mental health: Barriers for implementation: Barriers for Family Group Conferences in psychiatry. Journal of Social Work. 0(0) 1–19  DOI: 10.1177/1468017316637227

Meijer, E., Schout, G. & Abma, T. (2016). Am I My Brother’s Keeper? Moral Dimensions of Informal Caregiving in a Neoliberal Society Journal. Health Care Analysis, 0(0), 1-15 DOI10.1007/s10728-016-0313-7

Schout, G. (2016). http://www.socialevraagstukken.nl/jeugdzorg-voorman-sprokkereef-verdient-waardering-voor-eerlijkheid-over-dood-sharleyne/

                                                                       2015

Bielderman, A., Schout, G., De Greef, M. & Van der Schans, C. (2015) How community-dwelling older people living in deprived neighbourhoods deal with ageing and frailty: Challenges for nursing. British Journal of Community Nursing. Aug; 20(8): 394-9. Doi: 10.12968/bjcn.2015.20.8.394.

De Jong, G., Schout, G., & Abma, T. (2015). Community conferencing as a means of conflict resolution in social housing: challenges for civic engagement. Restorative Justice: An International Journal. Volume 3 (2) 233-255

Schout, G. (2015). Egoloos hulpverlenen en de Jeugdgezondheidszorg. Een verkenning van mogelijkheden Journal of Social Intervention: Theory and Practice. Volume 24, Issue 2. 47-62.

De Jong, G., Schout, G., Meijer, E., Mulder. C.L. & Abma, T. (2015). Enabling social support and resilience: outcomes of Family Group Conferencing in public mental health care. European Journal of Social Work. Doi:10.1080/13691457.2015.1081585

De Jong, G., Schout, G., & Abma, T.A. (2015). Examining the Effects of Family Group Conferencing with Randomised Controlled Trials: The Golden Standard? British Journal of Social Work  1–7 doi:10.1093/bjsw/bcv027.

Schout, G. (2015). Verwarde personen hebben een sterke staat én samenleving nodig. Binnenlands Bestuur. Zie: http://www.binnenlandsbestuur.nl/eigen-kracht-conferenties

Schout, G. (2015). Er zijn meer belemmeringen voor de Eigen Kracht-conferenties. Tijdschrift Sociale vraagstukken. Zie: http://www.socialevraagstukken.nl/site/2015/09/19/er-zijn-meer-belemmeringen-voor-de-eigen-kracht-conferenties/

Schout, G. (2015). Jeugdzorg moet niet terug, ze moet vooruit. Tijdschrift Sociale vraagstukken. Zie: http://www.socialevraagstukken.nl/site/2015/09/11/jeugdzorg-moet-niet-terug-ze-moet-vooruit/

Schout, G. (2015). Verwarde personen: naar een sterke staat én een sterke samenleving. Tijdschrift Sociale vraagstukken. Zie: http://www.socialevraagstukken.nl/site/2015/08/22/verwarde-personen-naar-een-sterke-staat-en-een-sterke-samenleving/

Schout, G. (2015). Eigen Kracht-conferenties kunnen verplichte zorg in de psychiatrie versterken. Tijdschrift Sociale vraagstukken. Zie: http://www.socialevraagstukken.nl/site/2015/06/10/eigen-kracht-conferenties-kunnen-verplichte-zorg-in-de-psychiatrie-versterken/

Schout, G., Landeweer, E., Dijk, M. van, Meijer, E & Jong, de G. (2010) Eigen Kracht-conferenties bij verplichte GGz. Een onderzoek naar proces en uitkomsten. Amsterdam: VUmc. Zie: http://www.vumc.nl/onderzoek/nieuws/eigen-kracht-conferenties/

                                                                  2014

De Jong, G., Schout, G., Pennell, J. & Abma, T.A. (2014). Family Group Conferencing in public mental health and social capital theory. Journal of social work, Vol. 15(3) 277–296

De Jong, G., Schout, G. & Abma, T. (2014) Prevention of involuntary admission through Family Group Conferencing: a qualitative case study in community mental health nursing. Journal of Advanced Nursing. Vol. 70 (11) 2651–2662.

De Jong, G., Schout, G., Mulder, C.L., Meijer, E. Van Dijk, M & Abma, T. (2014) Opbrengsten van Eigen Kracht-conferenties in de openbare geestelijke gezondheidszorg. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 69 (4), 37-42.

Schout, G., De Jong, G. & Van Laere, I. (2014). Pathways toward evictions: an exploratory study of the inter-relational dynamics between evictees and service providers in the Netherlands. Journal of Housing and Build Environment. Volume 30, Issue 2 (2015), Page 183-198

                                                                     2013

Mane, R., Niculescu, M., Meijer, E., Landeweer, E., Dijk, M. van, Jong, G. de & Schout, G. (2013). Blokkades voor Eigen Kracht-conferenties bij Bopz. In G. Lohuis & A. Beuker (Red.), Zonder sociaal geen psychiatrie. Amsterdam: SWP

Schout, G. & De Jong, G.  (2013). Public mental health care: Towards a superfluous safety net. Journal of Social Intervention.  Volume 22, Issue 3, pp. 50–64.

Groot, N., De Jong,G. &  Schout, G. (2013). Sociale netwerken bij Eigen Kracht-conferenties. Journal of Social Intervention.  Volume 22, Issue 3, pp. 65–84

Crum, H.,  Klaassen, H.W.  & Schout, G. (2013). Met vereende kracht. Jaarboek Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2013-2014,  p124 – 134

De Jong, G. & Schout, G. (2013). Ogenschijnlijk mislukte Eigen Kracht-conferenties bij mensen met beperkte hulpbronnen. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 22 (1), 21-38.

Bielderman, A., De Greef, M., Schout, G &Van der Schans (2013). Effects of a lifestyle intervention on physical fitness in older adults living in a deprived neighborhood: The first results. European Geriatric Medicine , Volume 4 , S190

                                                                     2012

Schout, G. (2012) Wat elke professional over de oggz moet weten. BSL: Amsterdam

De Jong, G. & Schout, G. (2012). Family Group Conferencing in public mental health care. In: R. Clarijs & T. Malmberg (eds.). The Quiet Revolution: Aggrandising People Power by Family Group Conferences. Amsterdam: SWP (pp. 199-210).

Schout, G., Jong, G. de, Verschure, A. & Grietens, H. (2012). Systematisch feedback organiseren. Iets voor Eigen Kracht-coördinatoren? Het Kind Eerst, 3 (5), 12-14.

De Jong, G. & Schout, G. (2012). Eigen Kracht-conferenties voor groepen in de openbare geestelijke gezondheidszorg. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 21 (3), 44-62.

Schout, G.,  Schilperoort, R. & Visscher, J. (2012) Welzijn Nieuwe Stijl en de ggz: kantelingen naar eigen kracht. Sociale Psychiatrie,  pp 85-90

De Jong, G. & Schout, G. (2012). Breaking through marginalised and isolated circumstances in public mental health care with Family Group Conferencing: Shame as risk and protective factor. British Journal of Social Work, advance access 18 April, 2012, doi:10.1093/bjsw/bcs050

Schout, G.H., de Greef, M.H.G., Bielderman, J.H., van Timmeren, E.A., de Vries, L. (2012) Gezondheidsbevordering bij lage SES-groepen. Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 122(4): 49-54.

Schout, G. (2012). Markt geeft volle wachtkamers. Medisch Contact  67 nr. 13, 788 - 789.

De Jong, G. & Schout, G. (2012). Researching the applicability of Family Group Conferencing in public mental health care. British Journal of Social Work, advance access 17 February 2012, doi: 10.1093/bjsw/bcs006.

                                                                      2011

Schout, G. & De Jong, G. (2011). Leren van huisontruimingen. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 20 (4), 21-39.

Schout, G. & De Jong, G. (2011). Eigen Kracht doorbreekt verkommering. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 66 (11), 840-852.

Schout, G., De Jong, G. & Zeelen, J. (2011). Beyond care avoidance and care paralysis: theorizing public mental health care. Sociology, 45 (4), 665-681.

Schout, G. (2011) Naar een overbodige oggz. MGv, 66 (5), 305.

De Jong. G. & Schout, G. (2011). Family group conferences in public mental health care: an exploration of opportunities. International Journal of Mental Health Nursing, 20 (1), 63-74.

                                                                     2010

Schout, G, Vries, L. de & Sanders, H. (2010). Mensen met een (licht) verstandelijke beperking in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.  Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ), 36 (4), p274-285.

De Jong, G. & Schout, G. (2010). Prevention of coercion in public mental healthcare with family group conferencing. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing, 17 (9), 846-848.

Schout, G., Jonge, M. de, Jongsma, F., Lohuis, G., Polstra, L. & Schilperoort, R. (De Daltons) (2010). Naar een andere kennisagenda voor de GGZ. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid (MGv), 65 (9), 656-658.

Schout, G. & Jong, G. de (2010). Eigen Kracht in de OGGz: een verkenning van mogelijkheden. Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv), 65 (7-8), 607-624.

Schout, G. (2010). Samen present in de wijk. In: B.P. Uittenbogaard (red). Werken met Multiproblem Gezinnen. Assen: Van Gorkum.

Schout, G.  (2010). Samenwerken bij drang. In: B.P. Uittenbogaard (red). Werken met Multiproblem Gezinnen. Assen: Van Gorkum.

Schout, G., De Jong, G. & Zeelen, J. (2010). Establishing contact and gaining trust: an exploratory study of care avoidance. Journal of Advanced Nursing, 66 (2), 324-333

Schout, G. (2010). Insluiten, Uitsluiten, Aansluiten. Een Agenda voor Vakontwikkeling in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Assen: Van Gorcum.