Memberships

Lidewij  Henneman

Lidewij Henneman is member of:
• Amsterdam Research Group Community Genetics and Public Health Genomics  
Amsterdam Reproduction and Development (board member)
Forum Biotechnologie en Genetica 
Stichting Preconceptiezorg Nederland (Secretary)
• Landelijke Werkgroep Preconceptie Dragerschapsscreening VKGN/VKGL
• Webredactie: www.huisartsengenetica.nl
• Webredactie: www.meeroverNIPT.nl
• Webredactie: www.NIPTconsortium.nl

• Gezondheidsraad commissie Prenatale Screening (2016) (www.gr.nl)
• Gezondheidsraad commissie Trendanalyse Biotechnologie (2016) (www.gr.nl)


Societies:
Netherlands Association of Community Genetics and Public Health Genomics (NACGG) (Chair) 
Dutch Association of Human genetics (NVHG) (board member)
European Society for Human Genetics (ESHG) 
• Dutch Society for Clinical Genetics (VKGN)