Projects

Robbert  Schouten

(for english translation, see below)

DIVERS studie

De ‘Depression and outcomes In dialysis patients with Various Ethnicities and Races Study’ (DIVERS) betreft een samenwerking tussen drie academische en vier perifere centra in een driejarige prospective fcohort studie bij 400 prevalente en 300 incidente dialysepatiënten. Deze studie doet onderzoek naar depressie en angst bij dialysepatiënten. Het doel is om inzicht te krijgen in (1) de relatie tussen de aanwezigheid van depressieve symptomen en verschillende uitkomstmaten, en in (2) het verband tussen psychosociale, biochemische en genetische factoren en de aanwezigheid van depressieve symptomen. Er wordt speciaal gekeken of de resultaten verschillen per etnische groep. Dit is mogelijk omdat de participerende dialysecentra allen een relatief hoog percentage allochtone patienten kennen.

Specifieke onderwerpen:

  • Subtypering van depressieve symptomen
  • Inflammatieparameters (o.a. CRP, IL-1/6/10 en TNFα)
  • Kynurenine-tryptofaan ratio & IDO
  • Genetische polymorfismen
  • Acculturatie
  • Religie

Participerende centra:

OLVG-West, OLVG-Oost, VUmc, Diapriva, Niercentrum aan de Amstel, MC Haaglanden Antoniushove, MC Haaglanden Westeinde, HAGA Leyweg, HAGA Sportlaan, HAGA Zoetermeer (Langeland)

Projectleiders:
Dr. Carl. E.H. Siegert, internist-nefroloog, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Prof. dr. Adriaan Honig, psychiater, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Het onderzoek wordt gefinancierd door Nierstichting Nederland.

Samenvatting voor breed publiek:

Dialyse, oftewel nierfunctie vervangende therapie, is een intensieve behandeling, waarbij patiënten veel klachten en bijkomende aandoeningen hebben. Ook is de levensverwachting van dialysepatiënten sterk verlaagd ten opzichte van de algemene bevolking. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat autochtone dialyse patiënten een 2x hoger risico hebben op overlijden vergeleken met allochtone patiënten. Het is nog onbekend waarom allochtone patiënten langer overleven. Mogelijke oorzaken zouden verschillen in biologische of psychosociale factoren kunnen zijn, maar dit is nog onvoldoende onderzocht. DIVERS wordt op dit moment uitgevoerd in 5 grote dialysecentra met een relatief hoog percentage allochtone patiënten. Er zijn op dit moment 700 patiënten geïncludeerd in deze studie, waarvan 430 patiënten die al langer dialyseren en 270 patiënten die recent starten met dialyse. Deze patiënten worden halfjaarlijks gevolgd. Er werden gegevens verzameld uit het medisch dossier en er worden elk half jaar bloedbepalingen verricht. Daarnaast worden vragenlijsten afgenomen over onder andere depressieve symptomen, angstsymptomen en kwaliteit van leven. 

English summary

The DIVERS study (Depression related factors and outcomes In dialysis patients with Various Ethnicities and Races Study) is an observational, prospective cohort study of haemodialysis and peritoneal dialysis patients. DIVERS is a cooperation between three university and four large teaching hospitals where knowledge in nephrology, psychiatry and epidemiology are bundled to analyse the collected data of the DIVERS study and to expand its database with more patients.

The study started in June 2012 and at this moment 700 patients are enrolled. Patients are followed twice a year, blood samples are collected and they fill out questionnaires to screen for depressive and anxiety symptoms. Our research group has previously performed several studies, which resulted in the thesis of Tessa van den Beukel in 2012 (Ethnic differences in survival on dialysis in Europe). It was found that native patients have a 2-fold higher mortality risk compared with immigrants and besides age, other demographic and clinical factors did not explain that difference. It was hypothesized that biological parameters may explain these ethnic differences in survival. The survival advantage for immigrants became smaller with increased duration in the host country, so also environmental and migration factors may play a role in ethnic differences.

Aims of DIVERS

  1. To examine biological mechanisms that may explain ethnic differences in clinical outcome of dialysis patients
  2. To investigate psychosocial risk factors that may explain ethnic differences in clinical outcome of dialysis patients