print

Personal information

Paul Lips, geboren in 1947, heeft geneeskunde gestudeerd aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen waar hij het artsendiploma behaalde in 1973. Hij is tot internist opgeleid in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en voor het laatste deel aan de Vrije Universiteit. Hij is in 1980 geregistreerd als internist en later ook in het aandachtsgebied endocrinologie. Kennis over metabole botziekten en met name ook botbiopsieën heeft hij opgedaan gedurende een stage in Lyon (Frankrijk) aan de Université Claude de Bernard bij professor P.J. Meunier. Hij is in 2004 benoemd tot hoogleraar en sedert 2008 sectiehoofd endocrinologie.
Hij verricht sedert 20 jaar onderzoek bij het EMGO Instituut met als belangrijkste onderwerpen oorzaken en preventie van osteoporose, vallen en fracturen. Hij heeft veel onderzoek verricht naar de rol van vitamine D-gebrek hierbij. Zo is er een grote dubbelblinde gerandomiseerde klinische trial verricht naar het effect van vitamine D op de incidentie van botbreuken. Daarnaast is onderzoek naar het effect van vitamine D verricht bij verpleeghuispatiënten en bij niet-westerse allochtonen. Momenteel wordt onderzoek verricht naar het effect van vitamine B12 en foliumzuur ter preventie van fracturen in een multicenter trial met Wageningen en Rotterdam in samenwerking met de afdeling interne geneeskunde. Er is onderzoek verricht naar het effect van multidisciplinaire interventie ter preventie van vallen. Hij heeft deelgenomen aan een drietal werkgroepen van de Wereldgezondheidsraad over diagnostiek en behandeling van osteoporose. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Calcium- en Botstofwisseling. Paul Lips heeft meer dan 250 internationale publicaties op zijn naam staan die te vinden zijn in PubMed onder Lips P.