Publications

Harm van Marwijk
 1. International papers: see Pubmed (or Google scholar)

 

 1. National refereed journals not in pubmed
 1. Van Weel-Baumgarten EM, Van Gelderen MG, Grundmeijer HGLM, Licht-Strunk E, Van Marwijk HWJ, Van Rijswijk HCAM, Tjaden BR, Verduijn M, Wiersma Tj, Burgers JS, Van Avendonk MJP, Van der Weele GM. The NHG guideline Depression (second revision of the NHG guideline Depressive disorder). Huisarts Wet 2012;55:2529.
 2. Hassink-Franke LJA, Terluin B, Van Heest FB, Hekman J, Van Marwijk HWJ, Van Avendonk MJP. The NHG guideline Anxiety (second revision of the NHG guideline Anxiety disorders). Huisarts Wet 2012;55:68-77.
 3. Seekles W, Van Straten A, Beekman A, Van Marwijk H, Cuijpers P. Zelfhulp voor depressie en angststoornissen. Huisarts Wet 2011;54:488-90.
 4. van Hout H, Jansen A, van Marwijk H, Pronk M, Frijters D, Nijpels G. Preventieve huisbezoeken bij kwetsbare ouderen. Huisarts Wet 2011;54:366-74.
 5. Joling KJ, van Hout HP, Schellevis FG, van der Horst HE, Scheltens P, Knol DL, van Marwijk H. Depressie en angst bij partners van dementiepatiënten. Huisarts Wet 2010;53:420-4.
 6. van Marwijk H, Ader H, De Haan M, Beekman A. Disease management voor depressieve patiënten van 55+. Uitkomsten van een gerandomiseerd onderzoek. Huisarts Wet 2009;52:281-6. 
 7. van ’t Veer-Tazelaar PJ, van Marwijk H, van Oppen P, van Hout HPJ, van der Horst HE, Cuijpers P, Smit F, Beekman ATF. Stapsgewijze preventie van angst en depressie bij ouderen. Uitkomsten van een gerandomiseerd onderzoek. Huisarts Wet 2009;52:668-73. 
 8. Dozeman E, van Schaik DJF, Beekman ATF, Bosmans J, Stalman W, van Marwijk H. Preventie van depressie en angst bij bewoners van verzorgingshuizen. Tijdschrift voor Verpleegkunde 2008;5:171-4. 
 9. Hermens MLM, van Hout HPJ, Terluin B, Adèr HJ, Penninx BWJH, van Marwijk H, Bosmans JE, van Dyck R, De Haan M. Helpen antidepressiva bij depressieve klachten of lichte depressieve stoornissen? Huisarts Wet 2008;51:361-9.
 10. Jansen APD, van Hout HPJ, Nijpels G, van Marwijk H, de Vet HCW, Stalman WAB. Betere detectie van dementie. Huisarts Wet 2008;51:115-9. 
 11. van Marwijk H, Haverkate I, van Royen P, The AM. De impact van euthanasie op Nederlandse huisartsen. Huisarts Wet 2008; 51:589-93. 
 12. Terluin B, Terluin M, Prince K, van Marwijk H. De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) spoort psychische problemen op. Huisarts Wet 2008;51:251-5. 
 13. van Marwijk H. Preventie van psychische problemen vanuit het perspectief van de huisartspraktijk. Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg 2007;2:62-3. 
 14. Licht-Strunk E, Hoekstra T, Twisk JWR, de Haan M, Beekman ATF, van Marwijk H. Het driejarig beloop van depressie bij 55-plussers in de huisartsenpraktijk. Huisarts Wet 2007;50:269-76. 
 15. van Schaik DJF, van Marwijk H. Interpersoonlijke psychotherapie voor depressieve ouderen. Huisarts Wet 2007;50:556-60. 
 16. Terluin B, Rijmen F, van Marwijk H, Stalman WAB. Waarde van de Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) voor het detecteren van depressieve stoornissen. Huisarts Wet 2007;50:300-5. 
 17. Cox MF, van Marwijk H, Boer C. Wat heeft vijf jaar kwaliteitsbeleid GGZ de huisarts opgeleverd? Huisarts Wet 2006;49:66-9.
 18. Terluin B, van Hout HPJ, van Marwijk H, Adèr HJ, van der Meer K, de Haan M, van Dyck R. Diagnose depressie niet zo betrouwbaar te stellen. Huisarts Wet 2004;47:66-70. 
 19. van Marwijk H, Grundmeijer HGLM, Bijl D, van Gelderen MG, et al. NHG-Standaard Depressieve stoornis (depressie). Eerste herziening, Huisarts Wet 2003;46:614-23. 
 20. van Schaik DJF, van Marwijk H, Beekman ATF, de Haan M, van Dyck R. De toepasbaarheid van interpersoonlijke psychotherapie bij depressieve ouderen. Directieve therapie 2003;23:324-36. 
 21. Bijl D, van Marwijk H. Antidepressiva. Huisarts Wet 2003:46;126-7. 
 22. Bijl D, Beekman ATF, de Haan M, van Marwijk H, van Tilburg W. Depressie bij ouderen in de huisartspraktijk. Eerste resultaten van de West Friesland Studie. Tijdschrift over Angst en Depressie 2002;22-24. 
 23. de Vries H, van Marwijk H, Beekman ATF. De sombere stemming. Huisarts Wet 2003;46:252-5. 
 24. van Schaik DJF, van Marwijk H, van der Windt DAWM, Beekman ATF, de Haan M, van Dyck R. De effectiviteit van psychotherapie toegepast bij patiënten met een depressieve stoornis in de eerste lijn. Tijdschr Psychiatrie 2002;44:609-18. 
 25. van Marwijk H. Mag ik een antidepressivum? Een casus. Huisarts Wet 1999;42:129-31. 
 26. van Marwijk H. Kwalitatief onderzoek. Huisarts Wet 1998;41:583-4.
 27. Koopman H, van Marwijk H, Devillé W, van Eijk JThM, Donker AJM. De validiteit van de conventionele bloeddrukmeting. Huisarts Wet 1998;41:656-9.
 28. van Marwijk H. Zin en onzin van adviezen bij somberheid en depressie. Huisarts Wet 1997;40:528-3.
 29. van Marwijk H, Wattel JW, Veldman H. Buikklachten, een aanwijzing voor depressie? Huisarts Wet 1997;40:106.
 30. van Marwijk H, Grundmeijer HGLM, Brueren MM, et al. Dutch General Practitioner Society Guideline on Depression [In Dutch]. Huisarts Wet 1994;37:482-90.
 31. van Marwijk H, Kaptein AA, Mulder JD. De prevalentie van depressie bij ouderen. Een literatuuroverzicht. Huisarts Wet 1990;33:472-7.

C. Chapters in books

 1. van Marwijk H, Terluin B, de Vries H, Beekman ATF. Sombere stemming. De Jongh TOH, de Vries H, Grundmeijer HGLM (red.). In: Diagnostiek van alledaagse klachten I. Bouwstenen voor rationeel probleemoplossen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2011: 831-40.
 2. Beekman A, van Marwijk H, Stek M. The outcome of late life depressive disorders. In: Abou-Saleh M, Katona C, Kumar A, editors. Principles and practice of geriatric psychiatry. 3rd ed. John Wiley & Sons; 2011.
 3. van Marwijk H. Sombere stemming. In: Beenhakker EAC. Schers HJ (red). Probleemgeoriënteerd denken in de huisartsgeneeskunde. Utrecht: de Tijdstroom, 2010.
 4. Beekman ATF, van Marwijk H. Epidemiologie van depressies. In: Huyser J, Schene AH, Sabbe B, Spinhoven Ph (red.). Handboek depressieve stoornissen. Utrecht: de Tijdstroom, 2008.
 5. van Marwijk H, Terluin BT, Burggraaff H, Dogger J. Diagnostiek van psychische klachten in de huisartspraktijk en bij de bedrijfsarts. In: Handboek psychologie in de eerste lijn. Harcourt, Amsterdam, 2006.
 6. van Marwijk H. Tremor of the head in the elderly. In: Minor Ailments in Primary Care. An Evidence-Based Approach. Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Verheij TJM, Hopcroft K (Eds). Oxford: Butterworth Heinemann Health, 2005. 
 7. van Marwijk H. Inflamed earlobe. In: Minor Ailments in Primary Care. An Evidence-Based Approach. Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Verheij TJM, Hopcroft K (Eds). Oxford: Butterworth Heinemann Health, 2005. 
 8. van Marwijk H, de Vries H, Beekman ATF. De sombere stemming. De Jongh TOH, de Vries H, Grundmeijer HGLM (red.). In: Diagnostiek van alledaagse klachten I. Bouwstenen voor rationeel probleemoplossen voor de huisarts. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2002.
 9. Kaptein AA, Carssen B, Dekker J, van Marwijk H, Schreurs PJG, Beunderman R. Psychologie en geneeskunde en gezondheid (red.). Houten: Bohn, Stafleu van Loghum, 2001.
 10. van Marwijk H. Diagnostiek en behandeling van depressie in de huisartspraktijk. In: Nolen WA, Hoogduin CAL, Moleman P (red.). Behandelingsstrategieen bij depressie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1998.
 11. van Marwijk H. Tremor van het hoofd bij ouderen. In: Streefkerk JG, Verheij ThJM (red). Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Utrecht: Bunge, 1997.
 12. van Marwijk H. Oorlelontsteking. In: Streefkerk JG, Verheij ThJM (red.). Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Utrecht: Bunge, 1997.
 13. van Hemert AH, van Marwijk H. Epidemiologie van psychische stoornissen bij somatische patiënten. In: Hengeveld MW, van Marwijk H, Bolk J. (red.) Psychiatrie in de somatische praktijk. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1997.
 14. Bannink M, van Marwijk H. Depressieve stoornissen. In: Hengeveld MW, van Marwijk H, Bolk J. (red.) Psychiatrie in de somatische praktijk. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1997.
 15. van Marwijk H. Signaleren van dementie en depressie. Perspectief op verpleegkundige interventies. In: Duinstee M, Blom M (Red.). Nijkerk: Uitgeverij Intro, 1995.