print

Personal information

Nienke  Bekkema

Postdoc onderzoeker
Actie onderzoek Vrijheidsbeperking (ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg)
Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Specialiteiten: vlotte pen, bruikbare kennis, onderzoek, interviews / focusgroepen, advisering, projectmanagement.

Veel kennis blijft verborgen, in de wetenschap of in hoofden van professionals. Ik krijg energie van het toegankelijk maken van deze kennis. Liefst op maatschappelijke projecten binnen zorg, onderwijs of welzijn. Ik zet kennis, gesprekken en visies snel om in een helder verhaal. Bijvoorbeeld in een toegankelijk artikel, werkboek of advies. Mensen vertellen me graag hun verhaal doordat ik goed kan luisteren en mensen op hun gemak kan stellen. Samen met hen ontwikkel ik inzichten waar de praktijk mee verder kan.