print

Presentations

Presentaties

Lezingen op uitnodiging en presentaties op congressen en andere wetenschappelijke bijeenkomsten
 

Symposium IMPACT /files/1737


Hertogh CMPM. Zorgweigering: respecteren of interveniëren? Symposium 'angst en stemmingsstoornissen bij dementie'. Verenso, Noordwijkerhout, 25-11-2011.

Hertogh CMPM. Het zelfgekozen levenseinde bij dementie en de rol van de arts: een zaak van zelfbeschikking? Symposium Alzheimer en een waardig levenseinde, Wereld Alzheimer Dag,  Maastricht,  21-9-2011. WAD-21/9/11

Hertogh CMPM. Euthanasia for patients with dementia: Never allowed or ultimate act of autonomy? IPA international congress The Hague, 8-9-2011. IPA-8/9/11

Hertogh CMPM. Advance care planning and dementia: ethical and conceptual challenges. IPA international congress, The Hague, 7-9-2011.

Hertogh CMPM. Ethical challenges in end-of-life-care for people with dementia. Euroimpact meeting, Brussel 5-7-2011.

Hertogh CMPM. Research with older persons: towards active participation? ZonMw-congres ‘Priority Medicines.’ Amsterdam, 9 december 2010.

Hertogh CMPM. Geheugenziekte of ziekte van het ‘zelf’: de morele opgave van dementie. Verenso Jaarcongres ‘Dementie verhelderd.’ Apeldoorn, Orpheus, 26 november 2010.

Hertogh CMPM. Het gelijk van Antiphon: de zorgrelatie als fundament van waarden-volle zorg. Congres ‘GPS 2021: nieuwe navigatie in de ouderenzorg.’ Zorgnet Vlaanderen, Antwerpen, 25 november 2010.

Hertogh CMPM. Het ‘thuis’ van mensen met dementie. Congres ‘Een behouden thuiskomst. Idealen in de palliatieve zorg.’ Centrum voor Ethiek, Soeterbeeck Programma Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen, 19 november 2010.

Hertogh CMPM. Verzoeken om levensbeëindiging van patiënten met dementie: hoop of wanhoop? 9e Dag van de geheugenpolikliniek. Ede, De Reehorst, 14 oktober 2010.

Hertogh CMPM. Ethical issues in geriatric palliative care: the question of precommitment. PRISMA expert meeting on Palliative care in Long-term care settings. Amsterdam, 30 september 2010.

Hertogh CMPM. Beyond advance directives: towards dialogical advance care planning. Long-Term Care Symposium, IPA in collaboration with SEMER, Spain, Santiago de Compostela, 24 september 2010.

Hertogh CMPM. Zorg bij dementie: wat staat ons te doen? Landelijke werkconferentie ‘Vernieuwend lokaal dementiebeleid’. StudieArena en Zorginnovatiebureau DAZ, Amersfoort, 25 juni 2010.

Hertogh CMPM. Use of advance (euthanasia) directives in dementie: their feasibility in practice and the patients’ perspective. NCEBP/CaRe Symposium, Nijmegen, 4 juni 2010.

Hertogh CMPM. Dying and end of life (care) in Dutch care homes. Academic exchange program ‘Experiencing care home care in UK & The Netherlands. Maastricht, 2 mei 2010.

Hertogh CMPM. Euthanasie en dementie. Nycteumdag ‘De grijze golf. Naar proactieve ouderenzorg. Amsterdam, De Meervaart, 22 april 2010.

Hertogh CMPM. From protective ageism to active participation: ethical aspects of the PREDICT Charter. PREDICT Charter Launch Meeting, London, BMA House, 1 februari 2010.

Hertogh CMPM. Kwalitatief onderzoek: inleiding themamiddag. Themamiddag kwalitatief onderzoek, Amsterdam, EMGO+.

Hertogh CMPM. Vrijheidsbeperkingen en domotica in de zorg voor mensen met dementie. Innovatiefonds: Congres Hoofdzaken. Utrecht, 22 januari 2009.

Hertogh CMPM. De ethiek van het geheim en het niet-weten. KNMG Congres “Hoe geheim is ons beroepsgeheim?” Middelburg, KNMG Zeeland, 6 oktober 2008.

Hertogh CMPM. De ethiek van domotica in de zorg voor mensen met dementie. Congres “domotica in de zorg voor mensen met dementie.” Ede, Ministerie van VWS, College Bouw Zorginstellingen, Woonzorg Nederland, Osira, Vilans & EMGO Insituut VUmc, 14 mei 2008.

Hertogh CMPM. Mis(be)handeling in een intramurale omgeving: een ethische en conceptuele analyse. Landelijk Congres Ouderenmishandeling. Leiden, Leids Congresbureau i.s.m. Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling, 31 januari 2008.

Hertogh CMPM. Dutch nursing homes: a palliative care approach to dementia. 1st International Conference at Stirling: Citizenship, responding to the challenge of dementia, Stirling, University of Stirling, Scotland, 3 april 2007.

Hertogh CMPM. Vrijheidsbeperkingen en domotica. Een analyse vanuit zorgethisch perspectief. (workshop) Congres ‘Vrijheidsbeperking in de pg en vg. Nieuwe wetgeving en initiatieven in de praktijk. Amsterdam, Vermande Studiedagen i.s.m. met Actiz, VWS en IGZ. 28 november 2006.

Hertogh CMPM. Goede zorg: tussen autonomie en veiligheid. Congres ‘Vrijheidsbeperking in de pg en vg. Nieuwe wetgeving en initiatieven in de praktijk. Amsterdam, Vermande Studiedagen i.s.m. met Actiz, VWS en IGZ. 28 november 2006.

Hertogh CMPM. Euthanasia for patients with dementia. Invitational conference Ministry of Health Welfare and Sports & Dutch Health Council (on the occasion on the visit of the Swedish Nation Committee on Ethics). Den Haag, ministerie van VWS, 17 november 2006.

Hertogh CMPM. Dementia and advance care planning: the patient’s perspective. 16th Alzheimer Europe Conference, Parijs 1 juli 2006.

Hertogh CMPM. Themes for/from an ethic of care for people with dementia. INTERDEM Meeting, Parijs, 29 juni 2006.

Hertogh CMPM. Lijden aan dementie: het perspectief van de patiënt. Onderzoekschooldag Care, Nijmegen 16 juni 2006.

Hertogh CMPM. Emancipatie van mensen met dementie: ethische aspecten. Landelijk Psychogeriatriecongres Samenhang in zorg voor mensen met dementie en hun naasten, Amsterdam 8 juni 2006.

Hertogh CMPM. Jezelf verliezen in dementie? Congres Kleur geven aan de grijze massa, Katholieke Hogeschool Limburg, Vlaamse Alzheimerliga, Expertisecentra Dementie Vlaanderen & Provincie Limburg, Hasselt (Be), 27 april 2006.

Hertogh CMPM. Ethische aspecten van de zorgrelatie. Symposium Communicatie en omgang met mensen met dementie. Universitair Verpleeghuisnetwerk Nijmegen, Nijmegen 19 april 2005.

Hertogh CMPM. Euthanasia: a viable option in the management of patients with dementia? Royal College of Psychiatrists, Faculty of Old Age Psychiatry Annual Conference, Amsterdam 2 maart 2005.

Hertogh CMPM. Dementie en lijden: een contradictie? Symposium Dementie en euthanasie. Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), Amersfoort 10 december 2004.

Hertogh CMPM. Ethical aspects of an old age in dependence. European Group on Ethics in Science and Technology to the European Committee. Den Haag, Ministerie van VWS, 17 november 2004.

Hertogh CMPM. Tussen autonomie en geborgenheid: veiligheid als ethische waarde in de zorg. Forum Onderzoek Verpleging en Verzorging. Utrecht 5 oktober 2004.

Hertogh CMPM. Knelpunten WGBO en Bopz: ervaringen en oplossingen. Invitational Conference Knelpunten WGBO en Wet Bopz. Ministerie van VWS, Den Haag, 9 juni 2004.

Hertogh CMPM. Dementie en wilsverklaringen. KNMG-symposium Knelpunten bij levensbeëindiging. Utrecht, 3 juni 2004.

Hertogh CMPM. Slapend sterven? De relatie tussen terminale sedatie en euthanasie. Landelijke bijeenkomst van medische officieren, Expertisecentrum Medische Zaken Ministerie van Justitie, Rotterdam, 13 mei 2004.

Hertogh CMPM. Samenvatting onderzoeksbevindingen NWO project ‘naar een zorgethisch perspectief op de zorg voor ouderen met dementie. Invitational Conference. Ethiek van de zorg bij dementie. EMGO/NWO, Amsterdam, 7 april 2004.

Hertogh CMPM. Wanneer ontstaat de vraag naar wilsbekwaamheid? Symposium Leo Cahn Stichting Wilsbekwaamheid bij ouderen. Ede, 31 oktober 2003.

Hertogh CMPM. De verpleeghuisarts en de nieuwe (en blijvende) vragen rond het levenseinde. Jaarvergadering Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek, Utrecht 28 september 2003.

Hertogh CMPM. Naar een zorgethisch perspectief op de multidisciplinaire verpleeghuiszorg voor ouderen met dementia. Najaarsympoium NWO Ethiek & Beleid, Utrecht, 27 november 2002.

Hertogh CMPM. Vers une éthique du grand age. Colloque sur la place des seniors dans la société Institut Neérlandais / Espace Éthique de l’assistance publique Hopitaux de Paris. Parijs, Institut Neérlandais, 18 november 2002.

Hertogh CMPM. Zorgethische kanttekeningen bij de Wet Bopz: het morele belang van wetsovertreding. Invitational conference Zorgethiek en wils(on)bekwaamheid. Den Haag, Ministerie van Justitie, 28 september 2002.

Hertogh CMPM. Verpleeghuisgeneeskunde en dementie: van fictieve positionering naar feitelijk handelen. Invitational Conference Dementie. Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen, Amsterdam, 29 mei 2002.

Hertogh CMPM. De vignetmethode in kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Voordrachtendag kwalitatieve methoden, EMGO-Instituut VUA, Amsterdam, 7 maart 2002.

Hertogh CMPM. Capacity and competence in patients with dementia. Invitational Conference Capacity and competence, Ministerie van VWS, Den Haag, 30 mei 2001.

Hertogh CMPM. Ethische vragen bij schriftelijke wilsverklaringen. Voorjaarscongres Juristen Vereniging Pro Vita en Nederlands Artsenverbond. Utrecht, 19 mei 2001.

Hertogh CMPM. Het concept wils(on)bekwaamheid: praktische toepassing en morele vragen. Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Rotterdam, 5 apri, 2001.

Hertogh CMPM. Praxis der Lebenskunst. Philosophische Seelsorge im Pflegeheim, voordracht en debat met Wilhelm Schmidt. Seminar Levenskunst. Universiteit voor Humanistiek, 3 november 2000.

Hertogh CMPM. Dementie en ethiek. Symposium Dementie: ongrijpbaar, maar wel onze zorg. Thymgenootschap, Oss, 2 november 2000.

Hertogh CMPM. Pijn en cultuur: een tijdsbeeld in perspectief. Studieconferentie SOW-kerken, Theologisch Seminarium Hydepark, 18 maart 2000.

Hertogh CMPM. Oud en der dagen zat. Symposium Morele problemen in de ouderenzorg. Centrum voor Bioethiek Universiteit Utrecht, Universiteit voor Humanistiek, Afdeling Verpleeghuisgeneeskunde VUA, 17 november 1999.

Hertogh CMPM. Palliative care: the Dutch perspective. Lustrumcongres Palliative care: an international confrontation. Afdeling verpleeghuisgeneeskunde VUA, Amsterdam, 5 november 1999.

Hertogh CMPM. Ethiek in de zorg: de rol van de beroepsbeoefenaar. Symposium Ethiek in de zorgsector. Nederlandse Zorgfederatie, Utrecht, 19 oktober 1999.

Hertogh CMPM. De probleemgeoriënteerde methode in de verpleeghuisgeneeskunde. Symposium Zorggroep Noorderbreedte, 16 maart 1998, Leeuwarden.

Hertogh CMPM. Dementie: een filosofisch perspectief. Besloten conferentie Werkgroep Kerk en Gezondheid Katholieke Vereniging van Zorginstellingen en de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving. 15 maart 1998.

Hertogh CMPM. Leeftijdsdiscriminatie in de geriatrie. Expertmeeting Leeftijdsgrenzen in de gezondheidszorg, Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie, Utrecht, 29 november 1996.

Hertogh CMPM. Beeld en begrip in de wetenschapsfilosofie van Gaston Bachelard, Openingslezing Wetenschaps- en techniekweek en Studium Generale ‘Water en Vuur’, Technische Universiteit Delft, 10 oktober 1995.

Hertogh CMPM. Wat is een goede verpleeghuisarts? Najaarscongres Kwaliteit Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen, Utrecht 4 november 1994.

Hertogh CMPM. Problem oriented medical care in the Dutch nursing home. International Geriatric Congress Perspectives in geriatric medicine. Amsterdam, 28 oktober 1993.

Hertogh CMPM. Levensbekortend handelen bij dementie. KNMG expertconferentie Levensverkorting. Utrecht 3 september 1993.

Hertogh CMPM. De klagende mens. Symposium De klacht: signaal, symptoom, symbool. Wetenschappelijke Vereniging der Vlaamse Huisartsen, Houthalen 15 oktober 1988.

Hertogh CMPM. De ziekte van Alzheimer en het verdwijnen van het zelf: wie is de patiënt? Colloquia Filosofie en Geneeskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam, 16 februari 1988.

Hertogh CMPM. Filosofische bedenkingen bij het begrip kanker. Symposium De huisarts en de kankerpatiënt. Wetenschappelijke Vereniging der Vlaamse Huisartsen, Houthalen, 8 oktober, 1983.

Overige voordrachten en presentaties op nascholingsbijeenkomsten:

Hertogh CMPM. Dementie en identiteit: Filosofisch-ethische overwegingen. Delta lezingencyclus Identiteit bij dementie VU Medisch Centrum, Afdeling Verpleeghuisgeneeskunde/Gerion, 24-11-2011.

Hertogh CMPM. Ouderengeneeskunde als gevolgengeneeskunde. Quality of Care bijeenkomst,VU medisch centrum, 3-11-2011.

Hertogh CMPM. Hulp bij levensbeëindiging bij dementie een kwestie van zelfbeschikking? GERION, VU medisch centrum, Amsterdam 12-10-2011.

Hertogh CMPM. Ageing beyond frailty: palliative care and the oldest old. Symposium Palliative Care, the site. Expertise centrum Palliatieve zorg, VUmc, 6-10-2011. SPC-6/10/11

Hertogh CMPM & Touwen D Casusbespreking. Cicero Symposium: Wilsbekwaamheid en Wilsverklaringen. VU Medisch Centrum, Afdeling Verpleeghuisgeneeskunde/Gerion, 12-4-2011.

Hertogh CMPM. Frailty and the future of old age. NWO congress Ethics and Ageing, VU medical centre, Amsterdam, 17-3-2011. NWO-17/3/11

Hertogh CMPM. Ethiek van de zorg voor mensen met dementie. Opleiding Casemanager. VU medisch centrum, EMGO Institute for Health and Care Research, Amsterdam, 18-2-2011.

Hertogh CMPM. Wetsvoorstel Zorg en Dwang in het licht van de praktijk. Studiedag ‘Wetsvoorstel Zorg en Dwang.’ Sdu Juridische opleidingen. Breukelen, 2 november 2010.

Hertogh CMPM. Technologie en zorg: een waarde(n)volle relatie. Amsterdam, Symposium UNO-VUmc, 5 oktober 2010.

Hertogh CMPM. Zorg voor(bij) autonomie en vraagsturing. Symposium Zorg van mens tot mens. Mariënhaven, Warmond, 20 januari 2009.

Hertogh CMPM. Kleinschalig wonen: prothese of panacee? Filosofische kanttekeningen. Cicero Symposium Kleinschalig wonen: prothese of panacee, VU Medisch Centrum, Afdeling Verpleeghuisgeneeskunde/Gerion 18 september 2008.

Hertogh CMPM. Waardigheid en behoeftigheid: een onmogelijke relatie? Dag van de Waardige Zorg, Bilthoven, Vereniging het Zonnehuis, 23 mei 2008.

Hertogh CMPM. Draag zorg voor een goed slot! Ouderen in beeld en Werkelijkheid. Boekenweeksymposium, Amsterdam, VU-Podium, CVO, 18 maart 2008.

Hertogh CMPM. Euthanasie en dementie. Nascholing palliatieve zorg voor SCEN artsen, Utrecht, KNMG, 18 april 2008.

Hertogh CMPM. De vierde leeftijd. Masterclass ‘Ouder worden in perspectief’. Kampen, Protestantse Theologische Universiteit Kampen, 11 februari 2008.

Hertogh CMPM. Dementie: lijden aan het verlies van een gedeelde wereld. Symposium Kleinschalig Wonen, Rotterdam, Zorggroep Rijnmond, Vilans, 13 november 2007.

Hertogh CMPM. Dementie en ondraaglijk lijden. Cicero-symposium Palliatieve zorg bij dementie: de noodzaak van een tijdig begin. VU Medisch Centrum, Afdeling Verpleeghuisgeneeskunde/Gerion, 25 september 2007.

Hertogh CMPM. Palliatieve zorg bij dementie: de zorgagenda. Cicero-symposium Palliatieve zorg bij dementie: de noodzaak van een tijdig begin. VU Medisch Centrum, Afdeling Verpleeghuisgeneeskunde/Gerion, 25 september 2007.

Hertogh CMPM. Post stroke dementie: altijd vasculaire dementie? Symposium Kennisnetwerk CVA NL: CVA Revalidatie bekeken door verschillende of dezelfde brillen? Huizen, 25 april 2007, Kampen 12 juni 2007.

Hertogh CMPM. Ethical aspects of an old age in (in?)dependence. International Bioethics course organised by Case Western Reserve University. Amsterdam, 15 maart 2007.

Hertogh CMPM. De ethische implicaties van de richtlijn. De CBO richtlijn dementie en de verpleeghuisarts. Nascholingssymposium Gerion, 16 september 2006.

Hertogh CMPM. De hoofdpunten van de euthanasieregeling. Knelpunten en oplossingen. Medilex symposium De wrange smaak van de zoete dood: vragen rond het levenseinde in de zorg voor ouderen. Driebergen, 7 september 2006.

Hertogh CMPM. Een mooie dood! Gestalten van een waardig sterven: algemene inleiding. Cicero-symposium Een mooie dood. Gestalten van waardig sterven. VU Medisch Centrum, Afdeling Verpleeghuisgeneeskunde/Gerion, 13 april 2006.

Hertogh CMPM. Palliatieve zorg en communicatie bij dementie. Boerhaave Cursus Palliatieve zorg, Leids Universitair Medisch Centrum, 6 oktober, 2005.

Hertogh CMPM. CBO-richtlijn valpreventie: valpreventie zonder vrijheidsbeperking. Boerhaave Cursus Vorderingen in de Verpleeghuisgeneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum, 22 september, 2005.

Hertogh CMPM, The AM. Zorg in het verpleeghuis: complexiteit van de zorg versus de alledaagse werkelijkheid. Cicero-symposium Ethische vragen in de zorg voor mensen met dementie. VU Medisch Centrum, Afdeling Verpleeghuisgeneeskunde/Gerion, 21 april 2005.

Hertogh CMPM. De ervaring van het dement worden: wat zijn de ethische implicaties? Cicero-symposium Ethische vragen in de zorg voor mensen met dementie. VU Medisch Centrum, Afdeling Verpleeghuiageneeskunde/Gerion, 21 april 2005.

Hertogh CMPM, Allewijn M, Haring L. Gezond en wel; samenwerking arts en psycholoog in de psychogeriatrie. Workshop NVVA Najaarscongres Een leven lang leren. Utrecht, 26 november 2004.

Hertogh CMPM. Symposium Palliatieve zorg: waar staat de verpleegkundige? Workshop Ethiek, OZW & COPZ Amsterdam, Amsterdam 18 februari 2003.

Hertogh CMPM, Blankman, K. Over wie hebben we het hier? Over het omgaan met wilsonbekwame patiënten en hun begeleiders. Workshop KNMG Jaarcongres Dokteren op een keerpunt, 13 maart 2003.

Hertogh CMPM. Wilsbekwaamheid smal of breed begrepen? Studiemiddag Wilsbekwaamheid, drogbeeld en valkuil. Vereniging voor Psychologie en Ouderen / NIP-sectie ouderen, Amsterdam 7 november 2002.

Hertogh CMPM. Waar moet het naar toe met de Wet Bopz? Studiedag Tweede Evaluatie Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Studiecentrum Kerckebosch, Utrecht, 9 oktober 2002.

Hertogh CMPM. Zorg voor het levenseinde. Symposium Alzheimer Nederland, Den Bosch, 23 maart 2002.

Hertogh CMPM. Wilsbekwaamheid in de verpleeghuisgeneeskunde. Symposium Wilsbekwaamheid bij ouderen. PAOG-VUA, Amsterdam, 13 november 2001.

Hertogh CMPM. Over wilsbekwaamheid en volmachten. De positie van de vertegenwoordiger. Symposium Medisch Ethische Casuïstiek ‘Goed verklaard is goed geregeld, Boerhaave cursus, Leiden, 1 november 2001.

Hertogh CMPM. Het beroepsprofiel van de verpleeghuisarts. Nascholingssymposium Extramurale zorg, Gerion, VUA, Amsterdam 24 april 2001.

Hertogh CMPM. Christelijk omgaan met het levenseinde. Voordracht Landdag 8 Mei Beweging, Utrecht, 27 mei 2000.

Hertogh CMPM. Verpleeghuisgeneeskunde: wat is dat? Voordracht ter gelegenheid van de evaluatie van het co-assistentschap verpleeghuisgeneeskunde, Faculteit Geneeskunde Rijksuniversiteit Groningen, 10 november 1999.

Hertogh CMPM. Délire c’est mourir un peu. PAOG congres Gedragsproblemen in het verpleeghuis. Nijmegen, 16 februari 1996.

Hertogh CMPM. Verpleeghuisgeneeskunde tegen de coulissen van een veranderende ouderenzorg. Symposium Verpleeghuis Sonnevanck Harderwijk, 28 september 1995.

Hertogh CMPM. Kwaliteit van handelen in de laatste levensfase. Symposium Medisch handelen in de laatste levensfase van demente ouderen, Verpleeghuisartsopleiding VUA, Amsterdam 22 maart 1994.

Hertogh CMPM. Zin en zintuiglijkheid. Over de plaats van zintuigactivering in de psychogeriatrie. Verpleeghuis Naarderheem, Naarden, 21 maart 1994.

Hertogh CMPM. Naar een nieuwe medische ethiek. Symposium Ethiek in onze praktijk. Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek, Sittard, 7 oktober 1993.

Hertogh CMPM. Vochtbeleid in de terminale fase. PAOG Symposium Water en zout. Nijmegen, 12 februari 1993.

Hertogh CMPM, Ribbe MW. Ethiek en behandeldilemma’s in het verpleeghuis. 8E Lustrumcongres Faculteit Geneeskunde VUA. Ziekte, veroudering en ethiek. April 1991.

Hertogh CMPM. Kan de ethiek helpen? Symposium Onmacht rond sterven. Verpleeghuis Overduin, 12 oktober 1991.

Hertogh CMPM. Gezondheid, levensstijl en levenswijsheid. Vereniging voor Wijsbegeerte. Den Haag, 19 januari 1988.

Hertogh CMPM. De normaliteit van het abnormale: medisch-filosofische betekenis van somatisering. PAOG Symposium Lichaamsbeeld, zelfbeeld, ziektebeeld. Amsterdam, 24 mei 1986.

Mediacontacten

Interview Zorgmarkt. Zorg vraagt om hoofd, zowel als om handen. Zorgmarkt november 2011: 5(11):34-35 Interview

AVRO Radio De Praktijk: euthanasie bij dementie, 19 augustus, 2009.

KRO Kruispunt: studiogesprek over euthanasie bij dementie, 6 april 2008.

Radio 1 journaal en NOS journaal: interview over hulp bij zelfdoding bij dementie, 5 april 2008.

NWO Ethiek & Beleid 2006 (1) Dementenzorg zit klem tussen idealen en feiten, pp 18-26.

Twee Vandaag: ‘Andere zorg voor mensen met dementie’ 15 april 2006.

Tracer: Onderzoek verpleeghuisgeneeskunde geeft mensen met dementie een stem. 2 februari 2006.

Interview Dagblad Trouw: Lijdt de patiënt onder dementie? 7 juni 2004.

Interview NOVA: Euthanasie bij de Ziekte van Alzheimer: nu mogelijk? 3 juni 2004.

Interview NCRV-televisie, programma Heilig Vuur: Levensbeëindiging bij dementie, 30 oktober 2003

Interview KRO- televisie, programma Kruispunt: Euthanasie, 30 maart 2001

Interview AVRO-televisie, programma Gezondheidsplein: wilsbeschikkingen en dementie, 13 maart 2001.

Interview NCRV-radio, programma Schepper & Co: Euthanasie bij dementie, 8 april 2001.

Deelname NCRV-televisie, programma Rondom tien: Schriftelijke wilsverklaringen bij dementie, 27 april 2002

Teleac/NOT. Leven met dementie, deel 8: zorg rond het levenseinde. Documentaire, oktober 1999, herhaald in 2000, 2002, 2005.

Interview Noordhollands Dagblad. Euthanasie kan echt een uitkomst zijn. 11 december 1999.

Interview Volkskrant Versterven gebeurt met alle respect voor de patiënt. 7 oktober 1997.

Een dergelijk scenario is absurd. Bijdrage aan ‘De Verdieping’ in Dagblad Trouw, 18 november 1995.