Memberships

Brenda  Frederiks

Lidmaatschappen en nevenfuncties 

Februari 2011-heden Voorzitter klachtencommissie Gemiva, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

nov 2010-heden Jurist lid klachtencommissie Facit, koepel van diverse verpleeghuizen en ouderenzorg

Mei 2009-heden Voorzitter examencommissie Faculteit der Gezondheidswetenschappen, VU Amsterdam 
April 2008-heden Lid kernteam Zorg voor beter 'vrijheidsbeperking' en 'Ban de band', VILANS
Jan 2008- heden Lid klachtencommissie Stichting PVP, lid namens de cliënten.
Feb 2008- heden Redactielid Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen
Feb 2007-heden Landelijke (zorgbrede) commissie voor vertrouwenslieden, commissielid.
Nov 2004-heden Hoofdredacteur journaal ‘GGZ en recht’, Sdu Uitgevers, Den Haag.
Nov 2004-heden Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie Koraalgroep, een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg in Limburg.
Dec 2001-heden Lid commissie ethiek van de Stichting Amarant, een instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg in Tilburg.