Publications

Noordam H, Halberstadt J, Seidell JC. Kwaliteit van leven als onderdeel van de zorg voor kinderen (4-19 jaar) met obesitas. (submitted)

Halberstadt J, Van Weelden, O, Belder MS, Gearhardt AN, Brownell KD, Seidell JC. Prevalence and characteristics of food addiction in obese and non-obese adolescents. An explorative study of the Yale Food Addiction Scale for Children (YFAS-C) in the Netherlands. (submitted)

Halberstadt J. De Vet E, Nederkoorn C, Jansen A, Van Weelden OH, Eekhout I, Heymans MW, Seidell JC. The association of self-regulation with weight loss maintenance after an intensive combined lifestyle intervention for children and adolescents with severe obesity. (submitted)

Hoedjes M, Makkes S, Halberstadt J, Noordam H, Renders CM, Bosmans JE, Van der Baan-Slootweg OH, Seidell JC. Health-related quality of life in severely obese children and adolescents after intensive lifestyle treatment. (submitted)

Halberstadt J, Van Strien T, De Vet E, Eekhout I, Braet C, Seidell JC. The association of eating styles with weight change after an intensive combined lifestyle intervention for children and adolescents with severe obesity. (accepted for publication by Appetite)

Dijkstra C, Halberstadt J, Seidell JC, Verhoeff A. ProefGroen. Gezond eten kan ook lekker en duurzaam zijn in V. Mamadouh en A. van Wageningen (red.): EU@Amsterdam, Een stedelijke raad (p. 233-240). Amsterdam University Press, 2015.

Halberstadt J. Long-term weight management in children and adolescents with severe obesity: psychological aspects. Dissertation, Vrije Universiteit Amsterdam, December 2015.

Seidell JC, Halberstadt J. The global burden of obesity and the challenges of prevention. Annals of Nutrition and Metabolism 2015; 66(Suppl. 2),7-12.

Seidell JC, Halberstadt J. Commentaar. Zout en hypertensie: universele verlaging geoorloofd? [Salt and hypertension: A need for reduction on a population level?]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;158:A8503.

Seidell JC, Halberstadt J. Het voedsellabyrint. Een weg uit het doolhof van eetadviezen en –trends [The food labyrinth. A way out of the maze of food advice and trends]. Atlas Contact, Amsterdam, oktober 2014.

Seidell JC, Halberstadt, J. Commentaar. De prijs van gezonde voeding [The price of healthy nutrition]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014; 158(16): A7590, p. 697-98.

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam. Projectplan [Connecting research, policy and practice for a healthier Amsterdam. Project plan]. Amsterdam; August 2014.

Schouten F, Halberstadt J, Seidell JC. Business case – Zorg voor kinderen met obesitas. Amsterdam: Partnerschap Overgewicht Nederland. 8 mei 2014.

Halberstadt J, Makkes S, de Vet E, Jansen A, Nederkoorn C, van der Baan-Slootweg OH, Seidell JC: The role of self-regulating abilities in long-term weight loss in severely obese children and adolescents undergoing intensive combined lifestyle interventions (HELIOS); rationale, design and methods. BMC pediatrics 2013, 13(1):41.

Partnerschap Overgewicht Nederland. Care for Obesity. Chronic, coordinated care for children with overweight and obesity. Positioneringsnota. Amsterdam, mei 2013.

Halberstadt J, Seidell JC. Addendum ernstige kinderobesitas bij de Zorgstandaard Obesitas; Ketenzorg voor kinderen met een extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico en hun ouders. [Addendum on severe childhood obesity for the health care standard for obesity; Integrated care for children with very severely increased weight-related health risk and their parents]. Amsterdam: Partnerschap Overgewicht Nederland; juli 2012.

Halberstadt J, Stevens B, Seidell JC. De obesitascoach: hulp voor obese kinderen en hun gezin. Rapportage voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 2012.

Seidell JC, Halberstadt J, Noordam H, Niemer S. An integrated health care standard for the management and prevention of obesity in the Netherlands. Family Practice 2012, 29: i153-i156.

Makkes S, Halberstadt J, Renders CM, Bosmans JE, van der Baan-Slootweg OH, Seidell JC. Cost-effectiveness of intensive inpatient treatments for severly obese children and adolescents in the Netherlands; a randomized controlled trial (HELIOS). BMC Public Health 2011, Jun 30;11:518.

Seidell JC, Halberstadt J. Tegenwicht – feiten en fabels over overgewicht. [Counterweight – facts and fables about overweight]. Bert Bakker, Amsterdam, april 2011.

Partnerschap Overgewicht Nederland.  Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen. [Addendum for children for the Clinical guideline for the diagnosis and treatment of obesity in adults and children]. Amsterdam, maart 2011.

Partnerschap Overgewicht Nederland. Zorgstandaard Obesitas. [Integrated health care standard for obesity management]. Amsterdam, november 2010.

Renders CM, Halberstadt J, Frenkel CS, Rosenmoller P, Seidell JC, HiraSing RA. Tackling the Problem of Overweight and Obesity: the Dutch Approach. Obesity Facts 2010, 3: 267-272.

Halberstadt J, Seidell JC, HiraSing RA, Renders CM, Van Bolhuis AMW. Partnerschap Overgewicht Nederland: ontwikkeling van een zorgstandaard voor overgewicht en obesitas. [Partnership Overweight Netherlands: development of a integrated health care standard for overweight and obesity management]. TSG-Tijdschrift voor Gezondheidwetenschappen. Bohn, Stafleu, Van Loghum 2008, 86(6): 281-183.