print

Personal information

mr.drs. Lieke van Domburgh is als onderzoek verbonden aan de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het VUmc. Meer informatie over de afdeling is te vinden op www.capvumca.nl

Lieke is op dit moment bezig met haar promotie en hoop in 2009 haar proefschrift te kunnen verdedigen. Dit proefschrift zal zich richten op de risico- en beschermende factoren voor het al dan niet onwikkelen van een verdere criminele carriere van kinderen die beneden de twaalf jaar voor het eerste met de politie in aanraking zijn gekomen.
Daarnaast houdt Lieke zich bezig met de begeleiding van een aantal AIO's en studenten op de afdeling.