print

Personal information

Henk  Talma

Henk Talma

Ik ben sociaal-geneeskundige (tak jeugdgezondheidszorg; nu arts maatschappij en gezondheid) en onderzoeker. Ik heb medicijnen gestudeerd in Groningen (09-01-1975). Na de vervulling van mijn dienstplicht (Havelte) ben ik 18 maanden arts-assistent geweest in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen (verloskunde/gynaecologie, chirurgie, interne geneeskunde en 8 maanden kindergeneeskunde). In 1977 ben ik als (solitair) schoolarts begonnen in Dokkum (Noord-oost Friesland) en in 1980 hoofd van de afdeling JGZ geworden van de DGD Noord-oost Friesland. Na de fusie met de GGD in Leeuwarden ben ik in 1991 hoofd van de afdeling JGZ in Hoorn (GGD Westfriesland) geworden. In 2001 heb ik (tijdelijk) de functie van directeur waargenomen en ben daarna benoemd. Na de fusie tot GGD Hollands Noorden ben ik uiteindelijk bijzonder adviseur geworden en als zodanig per 01-01-2008 gedetacheerd bij het VUmc/SG/JGZ om de vijfde landelijke groeistudie mee vorm te geven (samenwerkingsproject van TNO KvL, LUMC, VUmc in opdracht van en gedeeltelijk gefinancierd door VWS). Op 10 juni 2010 zijn de nieuwe groeidiagrammen 2010 gepresenteerd in De Doelen in Rotterdam. Ik heb mij vanaf het begin van mijn carrière beziggehouden met (grijs) onderzoek, te beginnen met verrichtingenregistratie. Ben vanaf de start betrokken geweest bij de Peilstations Jeugdgezondheidszorg (1984 roken, drinken, drugs, gokken; 1990 jeugd en seks) en later betrokken bij de PGO-Peilingen uitmondend in de vierde landelijke groeistudie (vandaar dus). ik ben vrij breed georiënteerd in het veld van de Jeugdgezondheidszorg vooral waar het aspecten van de ontwikkeling betreft (taal, motoriek, psychisch/mentaal, etc),  Vanaf 1977 heb ik mij beziggehouden met het Speciaal (Buitengewoon) Onderwijs en het systeem leerlingenzorg ((onderwijs)begeleiding van opvallende kinderen in het basisonderwijs), dat verklaart denk ik veel. Daarbij moeten vooral ook de Maatschappelijke Ontwikkelingen niet vergeten worden, anders gezegd er altijd bij betrokken worden (mbt sociale en morele ontwikkeling). De publicaties mbt de vijfde landelijke groeistudie vormen het vertrekpunt voor mijn promotie (omtrekmaten, menarche, ed)