print

Personal information

Jenny van Beek

In januari 2008 heb ik mijn studie Psychologie afgerond (UvA; masters in Klinische Psychologie en Psychologische Methodenleer). Sinds juni 2008 doe ik mijn promotieonderzoek aan de afdeling Biologische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam binnen het project ‘Genetic determinants of risk behavior in relation to alcohol use and alcohol use disorder: a developmental perspective’.

Het eerste deel van mijn promotietraject bestond uit de dataverzameling voor het achtste longitudinale vragenlijstonderzoek voor adolescente en volwassenen deelnemers aan het Nederlands Tweelingen Register (NTR).

In mijn eerste papter heb ik gekeken naar de associatie tussen SNPs in het ADH gencluster op chromosoom 4 met verschillende alcoholmaten. Twee nog niet eerder gerapporteerde SNPs waren geassocieerd met het ervaren van reacties na alcoholgebruik en een SNP met de leeftijd waarop men regelmatig alcohol is gaan gebruiken.

Op dit moment werk ik aan mijn tweede paper over de ontwikkeling van genetische en omgevingsinvloeden op symptomen van probleemdrinken.