Projects

 

ZonMW-Project (programma: Risicogedrag en Afhankelijkheid)

Genetic determinants of risk behavior in relation to alcohol use and alcohol use disorder: a developmental perspective

Projectleider: Prof. dr. D.I. Boomsma
 
Sinds 1990 voert het Nederlands Tweelingen Register (NTR) grootschalig longitudinaal onderzoek uit binnen tweelingfamilies. De twee longitudinale datasets die inmiddels bestaan, bevatten gegevens over o.a. alcohol- en drugsgebruik, de leeftijd waarop men hiermee begonnen is en probleemdrinken; persoonlijkheidstrekken als sensation seeking en psychiatrische kenmerken als internaliserend en externaliserend gedrag die geassocieerd zijn met middelengebruik en – misbruik; leefgewoonten en levensgebeurtenissen. De eerste dataset (YNTR) bestaat uit tweelingen die sinds hun geboorte worden gevolgd tot in inmiddels hun vroege volwassenheid. De tweede dataset (ANTR) bestaat uit volwassen tweelingen die sinds hun adolescentie zijn gevolgd en hun familieleden, partners en kinderen. Binnen het project is aan de ruim 40000 volwassen deelnemers aan het Nederlands Tweelingen Register de achtste vragenlijst naar Gezondheid, Leefgewoonten en Persoonlijkheid verstuurd, waarbij voor de achtste keer vragen zijn gesteld over roken en alcoholgebruik en voor de vierde keer over drugsgebruik. De vragenlijstgegevens van tweelingfamilies leveren genetisch informatieve data op waarmee onderzocht wordt wat de vroege en late risicofactoren zijn voor alcohol-, nicotine- en ander drugsgebruik en –misbruik en welke rol bepaalde persoonlijkheidstrekken, psychiatrische componenten en specifieke omgevingsfactoren daarin spelen. Daarnaast is er voor specifieke subgroepen van deelnemers de beschikking over DNA polymorphismen, waarmee met linkage en associatiestudies onderzoek naar risicofactoren voor middelengebruik en misbruik kan worden gedaan op DNA-niveau.