print

ZonMw programma Off Road


ZonMw programma Off Road

ZonMw heeft een nieuw programma voor fundamenteel en baanbrekend onderzoek. Het is daarmee ook risicovol onderzoek, maar kan potentieel wel de grote doorbraak op een onderzoeksterrein in gang zetten. Nieuw binnen dit programma is dat ZonMw verwacht dat de onderzoek(st)ers het gebruik van reporting guidelines nastreven.

ZonMw wil met Off Road medische, gezondheids- of technische onderzoek(st)ers uit dagen om nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken in medisch en/of gezondheidsonderzoek te bewerkstellingen. De focus ligt op het ontwikkelen van een innovatief idee tot een proof of concept. Dit betekent dat, terwijl het idee of concept een lange termijn karakter heeft, het project gericht is op het testen van de hypothese achter het concept/idee. We verwachten dat enkele van deze experimentele onderzoeken resulteren in baanbrekende ontdekkingen en accepteren dat dit voor de meeste Off Road- projecten niet zal gelden (High Risk- High Gain) 

Meer informatie:http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidiekalender/detail/item/off-road/ en voor meer informatie over de reporting guidelines zie http://www.equator-network.org/ Op de website van het programma Off Road (www.zonmw.nl/offroad ), zijn naast de in de oproep genoemde documenten over IP en staatssteun de ARRIVE checklist en ARRIVE guidelines, een reporting guideline voor dierexperimenteelonderzoek, te vinden.

Zie ook het interview met ZonMw bestuurder Christine Mummery in Mediator 13.  http://mediator.zonmw.nl/mediator-13-september-2015/extra-geld-voor-wilde-ideeen/


« back to the previous page