print

Vacancy: Researcher: perception of health risks of livestock farming (deadline March 9)

Vacancy: Researcher: perception of health risks of livestock farming (deadline March 9)

Infectieziekten die van dier op mens kunnen worden overgebracht, zoals Q-koorts, komen regelmatig in het nieuws. Dit gebeurt naar aanleiding van nieuwe uitbraken maar ook in de context van publieke debatten over de intensieve veehouderij in Nederland. Deze debatten kenmerken zich door grote verschillen in risicoperceptie van de verschillende betrokkenen, zoals overheid, boeren, patiënten en omwonenden, en terugkerende polarisatie. Het project richt zich op het verbeteren van de dialoog over de gezondheidseffecten van intensieve veehouderij, niet alleen bij toekomstige uitbraken maar ook ter preventie hiervan. De OiO / promovendus bij VUmc zal zich vooral richten op de verschillen in de perceptie van de risico’s voor de gezondheid van betrokkenen. De OiO / promovendus bij Wageningen Universiteit zal zich vooral richten op de interacties tussen verschillende stakeholders. Op basis van inzichten uit het onderzoek wordt een training ontwikkeld voor professionals.

Read more>>

« back to the previous page